Pozycja dziennika

Rok: 2014
Poz. 59
Data ogł.: 2014-09-04
Czas udostępnienia www: 2014-09-04 14:23:08

Dane aktu

Data aktu: 2014-09-02
Organ wydający:
Komendant Główny Policji

Hasła skorowidza

DZ. URZ. 2014.59
Ogłoszony: 2014-09-04

decyzja nr 317 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 września 2014r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób