WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Niniejszym udzielam wizy dla aktu:

Forma aktu: Zarządzenie
Numer aktu: 122
Data aktu: 2012-05-25
Organ wydający: Komendant Główny Policji
Tytuł: w sprawie ceremoniału policyjnego
Data udzielenia wizy: 2012-05-25
Wiza udzielona przez: specjalista
Edyta Orzechowska